Geminis

Synopsis

Calen 3 persones per realitzar aquest treball.

Contemporary dance air performance
Duration: 15 – 20 min.

GEMINIS is an air dance performance designed for events (parties,
openings, promotions) and festivals or theaters. Three strings are
used and can be performed indoors or outdoors at a minimal height
of seven meters and up to forty.

Technical rider

Espai:

Si és interior la coberta del lloc ha de comptar amb un tipus d’accés (tipus passarel·la).
Si hi ha sol bigues fortes: s’accedeix amb alguna cosa mecànic a la coberta per col·locar els cables.

Si és exterior es necessita una grua, si és entre dos edificis es poden posar cables, o existeix també la possibilitat d’utilitzar un trus com un braç com suport de les 2 noies. (Veure dibuix annex)

Fitxa tècnica:

1 polispast de cadena elèctric ( és un motor elèctric que s’empassa cadena)
de 500 Kg.

ancoratge al sostre

1 tècnic d’il·luminació

que il·lumina als actors amb 2 canons. Posat cas que l’organització requereixi l’ús de però llum ( però espectacular) l’il·luminador pot posar però llums.

1 tècnic de so

amplificació d’espai per poder sentir bé la música que s’emet a través d’un CD. Si l’organització requereix usar un tipus de música elegida per la mateixa això també és possible, sent altres possibilitats la contractació d’un DJ o músics en viu.

Galeria

Video