Cia Semolinika Tomic

Resident de L’ANTIC TEATRE – L’ESPAI DE CREACIO, Barcelona

Resident of L’ANTIC TEATRE – L’ESPAI DE CREACIÓ, Barcelona

www.lanticteatre.com

Julijana Tomic Fajdetic, artistically known as Semolínika Tomic, began her training as a dancer and actress in Osijek (Croatia). This artist with Croatian origins lives in Barcelona since 1985.

Her restlessness to find new lines of investigation in theatre and dance encouraged her to travel and train in India, Italy, Holland,… Connected to the world of music and performance, she continuously contacts with other artists interested in finding new ways of expression.

Her experience of eight years in the Catalan company La Fura dels Baus (1995-2003), where the actor is also part of the creation process, encouraged her to carry out her own work. Her line of work mingles different artistic fields such as physical contemporary theatre, dance, performance, street actions, air-dance performances, installations and new multimedia technologies applied to the performances.

In 1999 Semolínika Tomic created her own company, based on the experimentation of new artistic languages. She develops an intimate work based on her own personal experience.

Her creations: Lenin is Mine?, Discovering Lenin, Body Safe(er), Dónde Estamos?, Géminis, Oxígeno, Coto de Casa give priority to the direct contact with the audience through a powerful message of awareness that leaves no one indifferent.

All these creations are alive and part of her repertoire.

The company also proposes theatre and dance workshops, before or after the performances.

www.lanticteatre.com

Julijana Tomic Fajdetic, coneguda artísticament com a Semolínika Tomic, es va formar com a ballarina i actriu a Osijek (Croacia). Aquesta creadora croata resideix a Barcelona des del 1985.

La seva inquietud per a trobar noves línies d’investigació teatral i de dansa la van impulsar a emprendre un viatge formatiu a traves de l’Índia, Itàlia, Holanda i a vincular-se amb el món de la música i la performance, sempre relacionant-se amb nous creadors preocupats per trobar noves vies d’expressió.

La seva experiència de treball durant vuit anys amb la companyia catalana La Fura dels Baus (1995-2003), on l’actor també és creador, la va animar a iniciar el seus projectes personals, en una línia en la que es conjuga diferents disciplines artístiques que ha conreat, com teatre físic contemporani, dansa, performance, dansa aèria, accions de carrer, instal·lacions i l’ús de les noves tecnologies multimèdia aplicades a l’espectacle.

En 1999 Semolínika Tomic decideix crear la seva pròpia companyia i experimentar amb nous llenguatges artístics. Desenvolupa un treball personal basat en la seva pròpia experiència.

Les seves creacions: Lenin is Mine?, Descobrint Lenin a l’Antàrtida, Body Safe(er), ¿Dónde Estamos?, Géminis, Oxígeno i Coto de Casa donen prioritat al contacte directe amb el public a través d’un missatge sensibilitzador que mai deixa indiferent.

Totes aquestes creacions estan vives i formen part del seu repertori.

Al mateix temps, la companyia proposa workshops de teatre i dansa els dies anteriors o posteriors a les funcions.