Biografia

SEMOLINIKA TOMIC I ANTIC TEATRE – ESPAI DE CREACIÓ, BARCELONA

www.lanticteatre.com

Semolinika Tomic és la companyia resident de Antic Teatre – Espai de Creació.

Al marge de la seva creació artistica al 2003 Semolinika Tomic reobre Antic Teatre – Espai de Creació, assumint la direcció i la programació d’aquest espai de difusió, promoció i producció per a tots aquells creadors experimentals que no troben l’oportunitat a la ciutat de donar a conèixer el seu treball.

Un dels punts forts de Antic Teatre és que la seva gestió artística i administrativa està sostinguda per persones que vénen del mateix món artístic. Aquesta característica fa que l’artista es senti comprès perquè qui el programa coneix els seves necessitats.

Per a Semolinika Tomic el camí ha estat realment dur, per això un dia va decidir buscar la seva pròpia direcció. Ho va fer pensant en les noves generacions, perquè no hagin de recórrer les mateixes sengles que ella va recórrer, perquè la creació és un exercici molt dur en si mateix i el que fa falta és ajuda i no traves.

La seva idea és fer de trampolí per a tota la gent tan jove i plena d’il·lusió, perquè no es perdin els talents que circulen per la ciutat.

Coneixent la dificultat de subsistir de les propies creacions artístiques i al mateix temps, de trobar espais de creació, Antic Teatre – Espai de Creació, recunegut artisticament, ompla una buit real estant obert a propostes innovadores i arriscades i oferint una plataforma fora del circuit convencional: fent d’altaveu estable de l’escena alternativa i pluridisciplinar.